Ned Air schoolventilatie

Ventilatie van groot belang voor kleine kinderen

Het binnenmilieu in kinderdagverblijven is net als in basisscholen een aandachtspunt. Uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM is gebleken dat vooral de luchtkwaliteit tijdens het stookseizoen en de temperatuur in de zomerperiode een probleem vormen. Vooral slaapruimtes laten flink te wensen over. De jongste telgen zijn echter juist het gevoeligst voor de vervuilde lucht en kunnen hierdoor gezondheidsklachten krijgen of een verergering daarvan ontwikkelen. Om deze reden, en omdat zij relatief veel tijd binnen doorbrengen, is goede ventilatie voor hen enorm belangrijk.