Ned Air Total Cost Of Ownership

Lage Total Cost of Ownership

Bij de aanschaf van een warmteterugwin-unit wordt er vaak alleen gekeken naar de aanschafwaarde. Het is verstandiger om alle kosten mee te nemen die gedurende de gehele levensduur van de unit aan de orde zijn. U kunt hierbij denken aan de aanschafkosten, energiekosten, onderhoudskosten en verwijderingskosten. Zo zorgen de toegepaste materialen en componenten voor jarenlang…