Kinderen in speeltuin

Is buitenspelen op het schoolplein nog wel gezond?

Door: Wouter Wijma, Algemeen Directeur Ned Air

Luchtverontreiniging is vaak niet direct waarneembaar. Afgelopen week las ik in het Algemeen Dagblad een artikel over de luchtverontreiniging in Nederland. Slechte lucht beperkt zich echter niet tot de stad alleen. Op het platteland ademen mensen minstens zo veel viezigheid in als in de stad. Wereldwijd ademt 92% van de mensen vieze lucht in, blijkt uit het onlangs verschenen rapport van de Wereldgezondheids- organisatie (WHO)…

Ned Air Total Cost Of Ownership

Lage Total Cost of Ownership

Bij de aanschaf van een warmteterugwin-unit wordt er vaak alleen gekeken naar de aanschafwaarde. Het is verstandiger om alle kosten mee te nemen die gedurende de gehele levensduur van de unit aan de orde zijn. U kunt hierbij denken aan de aanschafkosten, energiekosten, onderhoudskosten en verwijderingskosten. Zo zorgen de toegepaste materialen en componenten voor jarenlang…

Kasklimaat Ned Air

Klimaatbeheersing in de kasbouw

In de kasbouw is het heel belangrijk om het klimaat in de kassen zo optimaal mogelijk te houden. Bloemen, groenten en fruit groeien beter en sneller met een constante warme omgevingstemperatuur en veel licht. Met de juiste klimaatbeheersing is het mogelijk om het hele jaar door hetzelfde product te kweken.

Ned Air schoolventilatie

Ventilatie van groot belang voor kleine kinderen

Het binnenmilieu in kinderdagverblijven is net als in basisscholen een aandachtspunt. Uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM is gebleken dat vooral de luchtkwaliteit tijdens het stookseizoen en de temperatuur in de zomerperiode een probleem vormen. Vooral slaapruimtes laten flink te wensen over. De jongste telgen zijn echter juist het gevoeligst voor de vervuilde lucht en kunnen hierdoor gezondheidsklachten krijgen of een verergering daarvan ontwikkelen. Om deze reden, en omdat zij relatief veel tijd binnen doorbrengen, is goede ventilatie voor hen enorm belangrijk.

Ned Air Kampen Kantoor

Kantoorklimaat

In kantoren wordt vaak heel wat CO2 uitgeademd. Te hoge CO2-waarden leiden tot een ongezond binnenklimaat en tot verminderde prestaties van uw medewerkers. Om dit tegen te gaan is goede ventilatie erg belangrijk. In de winter blijven ramen echter vaak dicht uit angst voor tocht en energieverlies. In de zomer worden de ramen daarentegen vaak te laat of minimaal opengezet vanwege klachten over tocht en lawaai van buiten. Ventileren kan echter ook gebeuren zonder deze klachten.