Mijn luchtbehandelingsinstallatie is voorzien van een warmtewiel, mag deze in bedrijf blijven?

De luchtlekkage van het warmtewiel moet minimaal onder de 5% zijn. Daarnaast is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat bij luchtlekkage in een warmtewiel met name gassen worden doorgelaten, maar vrijwel geen vaste deeltjes. Hierdoor is het risico dat virusdeeltjes meeliften op gelekte lucht heel beperkt en kunnen warmtewielen, mits goed ontworpen, gewoon in werking blijven.…

Welke richtlijnen en regelgeving worden gehanteerd met betrekking tot ventilatie, die verband houden met het Coronavirus?

Er zijn meerdere betrouwbare bronnen te vinden, welke informatie kunnen verschaffen omtrent hoe om te gaan met ventilatie in het nieuwe Corona tijdperk. Zo zijn er richtlijnen van de WHO, RIVM, de rijksoverheid (RVO) en de REHVA (de Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties), Ned Air hanteert voor scholen de handreiking coronavirus en het gebruik van…

Wat is Spuiventilatie?

Spuiventilatie is het openzetten van ramen en deuren om zo de vuile binnenlucht zo snel mogelijk uit een gebouw te krijgen. Ookwel spuien genoemd. Geadviseerd wordt om vaker dan normaal te luchten (spuien). Bijvoorbeeld in het VO ieder lesuur ramen en deuren 10 tot 15 minuten tegen elkaar openzetten of in het PO luchten tijdens…

Wat is het verschil tussen recirculatie en ventilatie?

Bij het ventileren van een ruimte wordt er gebruik gemaakt twee afzonderlijke luchtstromen voor de desbetreffende ruimte, te weten: – ‘Verse’, gefilterde buitenlucht wordt de ruimte ingebracht. – ‘Vuile’ ruimtelucht wordt afgevoerd uit de ruimte en uitgeblazen naar buiten. Bij het recirculeren van lucht uit één ruimte, wordt dezelfde lucht keer op keer door tussenkomst…