Disclaimer

Informatie

De informatie op of via de website is beschikbaar gesteld door Ned Air. De informatie is van algemene aard en wordt slechts gegeven voor algemeen gebruik. De informatie is niet bedoeld voor persoonlijke of specifieke situaties en kan dientengevolge niet beschouwd worden als enig persoonlijk of professioneel advies. Ondanks het feit dat alle moeite is gedaan om de inhoud met de grootst mogelijke zorg weer te geven kan niet worden uitgesloten dat de informatie verouderd, incompleet of op een andere manier incorrect is.

Links en referenties

Op de website kunnen links naar andere websites staan. Ned Air monitort deze websites niet en heeft geen controle op het technisch functioneren of de inhoud van deze websites. Dientengevolge kan Ned Air niet de compleetheid, toepasselijkheid of beschikbaarheid van deze websites garanderen. De toevoeging van links naar andere websites houdt geen verbinding, partnership, relatie of goedkeuring van deze websites of inhoud in.

Betrouwbaarheid

Deze website is uiterst zorgvuldig en te goeder trouw samengesteld door Ned Air. Ned Air is niet verantwoordelijk voor enige schade die het resultaat zou kunnen zijn door het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van deze website, inclusief schade die het gevolg is van virussen of enige incorrectheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij zulke schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Ned Air. Ned Air is verder niet verantwoordelijk voor schade die het resultaat is van het gebruik van elektronische mogelijkheden van communicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade die het resultaat is van het uitvallen of vertraging in de levering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computer programma’s die gebruikt worden voor elektronische communicatie en verspreiding van virussen.

Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Enig geschil in verband met deze voorwaarden zal worden behandeld door de bevoegde rechter te Zwolle tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere rechter aanwijst.
Kampen, april 2013.

Deze website is eigendom van:

Ned Air bv

Constructieweg 49, 8263 BC Kampen
Postbus 79, 8260 BC Kampen
T 038 337 08 33 / [email protected]

Kamer van Koophandel Zwolle: 05048229
B.T.W.-nummer:  00.82.93.995.B01