Wat betekent de nieuwe luchtfilternorm voor u?

2 aug 2018 | Uncategorized

Weet u hoeveel stofdeeltjes zich in één liter lucht bevinden? Schrik niet: maar liefst tussen de 1 en 100 miljoen, afhankelijk van of u in de stad of op het platteland woont. Gelukkig is er een nieuwe wereldwijde filternorm voor luchtfilters ingegaan, waardoor uw luchtbehandelingskast de meeste van die stofdeeltjes opvangt. 

Zulke hoge aantallen van stofdeeltjes kunnen schrikwekkend lijken, maar het valt gelukkig mee, want de meeste deeltjes zijn ongevaarlijk. Veel van die deeltjes kunnen we ook niet waarnemen. Dat geldt voor alle deeltjes die kleiner zijn dan 40 micron (een micron is één duizendste van een millimeter). Over het algemeen geldt echter wel: hoe kleiner de deeltjes, hoe schadelijker ze kunnen zijn. Daarom is het belangrijk dat luchtbehandelingskasten voorzien zijn van goede filters die ook kleine deeltjes kunnen opvangen.

Oude filternorm EN779

U was misschien al bekend met de filternamen G4, M5, F7, etc. Dat zijn de namen die de filters dragen onder de oude filternorm EN779:2012. Deze oude norm testte filterprestaties alleen voor één vaste deeltjesgrootte, namelijk die van 0,4 micron. Nu onze kennis over de lucht om ons heen groeit, weten we dat dit niet zo realistisch is. Schadelijke deeltjes laten zich niet tot één grootte beperken, maar zijn er in alle soorten en maten. Daarom werd het tijd voor een nieuwe filternorm.

Nieuwe filternorm ISO16890

Die nieuwe filternorm heet ISO16890, en geldt wereldwijd sinds eind 2016. Vanaf augustus 2018 is het een verplichting, en is de oude norm niet meer geldig. Met de nieuwe ISO16890 worden filters getest voor deeltjes van 0,3 tot 10 micron, en dat weerspiegelt veel beter de realiteit.

Nieuwe benamingen

Binnen de nieuwe norm worden de filters ingedeeld aan de hand van de deeltjes die ze opvangen en hoevéél van die deeltjes ze opvangen. Zo krijgt een filter dat 70% van de deeltjes kleiner dan 1 micron opvangt de naam ePM1 70%. Dat betekent ook dat de oude namen van de filters gaan verdwijnen. De nieuwe benamingen voor de filters zijn niet één op één te koppelen aan de oude namen, omdat de normen verfijnd zijn. Onder de oude norm waren filters ingedeeld in 9 klassen. Onder de nieuwe norm zijn dat 49 klassen. Nu kunnen filters die voorheen bijvoorbeeld allemaal als F7 door het leven gingen, in verschillende klassen worden ingedeeld.

In de onderstaande tabel ziet u een indicatie voor de nieuwe filternamen, met de oude benamingen in de linker kolom. Soms kan de benaming afwijken, dus bij vragen kunt u het best contact opnemen met onze Technische Adviseurs.

Klasse EN779:2012ISO ePM1ISO ePM2,5ISO ePM10Grove filters
G3>80%
G4>90%
M5>50%
M650-65%>60%
F750-65%65-80%>85%
F865-80%>80%>90%
F9>80%>95%>95%

Synthetische filters

Het is ook mogelijk dat sommige filters die voorheen wel geschikt waren voor sommige toepassingen, nu niet meer geschikt zijn. Voorheen werden synthetische filters bijvoorbeeld getest terwijl ze statisch geladen waren. Na een tijdje verdwijnt die lading en daalt het rendement van het filter. Volgens de nieuwe norm moeten de filters ook ongeladen worden getest. Het gemiddelde van beide tests bepaalt nu in welke klasse het filter komt te vallen. Dat kan betekenen dat in uw geval de oude filters niet meer afdoende zijn.

Wat betekent dit voor mij?

De nieuwe filternormen gelden zowel voor nieuwe als bestaande kasten. Dat betekent dat als u een luchtbehandelingskast bij Ned Air aanschaft, die standaard uitgerust is met de nieuwste filters. Zo dragen we zorg voor uw gezondheid. Verder betekent de nieuwe norm dat als uw luchtbehandelingskast nog oude filters heeft, die bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt door nieuwe filters moeten worden vervangen. Als het goed is draagt uw installateur daar zorg voor. Weet u als installateur niet precies welke filters u nodig hebt? Neem dan contact op met onze serviceafdeling. Onze collega’s kunnen u precies vertellen wat u nodig hebt.