Overheidssteun voor kortetermijnsprojecten voor het primair onderwijs

29 jun 2020 | Kennis & Blogs

Minister Ollongren van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties hebben in een brief aan de tweede kamer laten weten dat er vanuit het rijk 50 miljoen euro beschikbaar komt om te investeren in kortetermijnsprojecten bedoeld voor het onderwijs en sportaccomodaties. 40 miljoen hiervan is bestemd voor schoolgebouwen en de overige 10 miljoen voor sportaccomodaties.

Deze steun is belangrijk voor de onderwijssector. Gezien er altijd nog veel schoolgebouwen verouderd en niet duurzaam zijn. Bij veel scholen is het binnenklimaat nog ondermaats en het energieverbruik te hoog. Deze investering vanuit het rijk zal zorgen voor een stap in de goede richting om meer scholen te kunnen verduurzamen en meer kinderen een gezond binnenklimaat te kunnen bieden.