Ventilatie van cruciaal belang bij heropening van de basisscholen

30 apr 2020 | Kennis & Blogs

Op 11 mei gaan de basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang weer open. De kinderen t/m groep 8 gaan voor 50% weer naar school. Zo ver ik heb begrepen houdt dit in dat de lokalen vanaf 11 mei dagelijks voor 50% gevuld zullen zijn. Wat betekent dit nu voor de ventilatie in deze klaslokalen?

Net als een maand geleden buigen de geleerden zich over deze kwestie, en lopen de adviezen en meningen nogal uiteen. Zo zie ik zeer commerciële adviezen voorbij komen en zijn kennisplatformen zoals de TVVL en REHVA (de federatie van Europese verenigingen voor verwarming, ventilatie en airconditioning), er als de kippen bij met hun adviezen richting gebouweigenaren, installatiebedrijven en gebouwbeheerders.

Ventilatie van cruciaal belang

Het mag duidelijk zijn dat in slecht geventileerde ruimten de kans op besmettingsgevaar voor het coronavirus beduidend hoger is dan in goed geventileerde ruimten. Zelf heb ik hier nog geen wetenschappelijke stukken over gezien. Met een beetje gezond verstand kan je wel beredeneren dat de kans dat het coronavirus zich in de buitenlucht verspreid nagenoeg nihil is. Wanneer je meer dan voldoende ventileert, met 100% buitenlucht, is de kans op besmettingsgevaar in de klaslokalen uitermate gering. Zoals eerder al aangeven in mijn vorige blog van 30 maart 2020, is recirculeren van de binnenlucht uiteraard uit den boze. 100% verse buitenlucht is hier van cruciaal belang.

Het lijkt me niet meer dan logisch dat leraren en schoolbesturen ervoor zorgen dat de klaslokalen vanaf 11 mei goed geventileerd worden. Heeft het klaslokaal alleen natuurlijke ventilatie zorg er dan voor dat voldoende ramen geopend zijn voor ventilatie. Bezit de school over mechanische ventilatie zorg dan dat deze goed functioneert, desnoods laat u ze controleren op hun werking.

CO2 gestuurde ventilatiesystemen

Ned Air heeft de laatste jaren al honderden scholen in Nederland voorzien van decentrale of centrale ventilatiesystemen. Met name de decentrale systemen, voorzien van warmteterugwinning, worden CO2 gestuurd. Nu wordt vanuit de kennisorganisaties geadviseerd om een CO2 stoplicht te gaan toepassen, en zo in te stellen dat het bij 700 ppm oranje gaat branden en vanaf 800 ppm rood. Nu heb ik natuurlijk doordat ik al 30 jaar in het vak zit, wat last van beroepsdeformatie. Maar moet nu in één keer ieder klaslokaal aan klasse A uit het PvE Frisse Scholen gaan voldoen? Dit terwijl de huidige markstandaard toch echt klasse B is met de bijbehorende CO2-waarde van 950 ppm.

En als de school geen CO2-gestuurde ventilatie heeft en het stoplicht springt op rood, wat gaan we dan doen? De klas evacueren en wachten tot het weer oranje of groen wordt? Ook hier geldt weer: gebruik je gezond verstand en zorg (op tijd) voor voldoende ventilatie. Zorg er in ieder geval voor dat de klassen goed gelucht zijn voordat de lessen beginnen, door bijvoorbeeld een half uur van te voren even alle ramen open te zetten.

Luchthoeveelheid

Klasse B van het PvE Frisse Scholen is gebaseerd op een ventilatiedebiet van 30,6 m³/h per persoon en bij klasse A zelfs 43,2 m³/h. Bij halfgevulde klassen praat je over een luchthoeveelheid van respectievelijk 490 m³/h en 690 m³/h. In plaats van het advies om alle CO2 gestuurde systemen op 100% ventileren te zetten (950 m³/h) zou ik willen adviseren om niet aan de intelligente CO2-regeling te zitten maar juist de basisventilatie, die meestal rond de 200 m³/h is ingesteld, te verhogen naar bijvoorbeeld 450 m³/h. Mocht de CO2-waarde dan toch stijgen in de ruimte dan toert de ventilatie unit alsnog op naar zijn maximale debiet van 950 m³/h.

Uit onze eigen data-analyse blijkt dat de CO2-waarden van 950 ppm in de klaslokalen zelden overschreden worden bij goed functionerende balansventilatie met warmteterugwinning. Dus mijn verwachting is dat dit bij halfgevulde lokalen helemaal niet meer gebeurt. Mocht uw unit op afstand via internet te bedienen zijn, dan kan uw installateur of leverancier op afstand eventuele aanpassingen doen. Ned Air doet dit in ieder geval kosteloos voor u! Aangezien wij dit niet zomaar mogen doen, moet u dit wel kenbaar maken bij ons.

De nabije toekomst

Er komt natuurlijk een moment dat alle scholen weer voor 100% open gaan en de klassen weer volledig gevuld zijn. Ik vertrouw erop dat tegen die tijd er meer (wetenschappelijk) onderzoek is gedaan naar de gewenste hoeveelheid ventilatielucht. In ieder geval hoop ik dat de nieuwe editie van het PvE Frisse Scholen, die later dit jaar uitgebracht gaat worden, geen richtlijnen meer worden maar een vast onderdeel van het Bouwbesluit en dus wetgeving. Tenslotte verdient ieder kind een frisse en gezonde leeromgeving!

Ik vertrouw erop dat de Nederlandse overheid de intelligente lock down langzamerhand zal gaan versoepelen, in de tussentijd blijf vooral gezond! Mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben schroom dan niet om ze te stellen.