Anne Frank Theater

Opdrachtgever

Bennink Technische Installatiebedrijven B.V.

Uitdaging

Uiterst stille luchtbehandelingskasten. Hierbij is alles in teamverband bepaald waardoor er in de loop van het traject snel geschakeld moest worden binnen een kort tijdsbestek.

Oplossing

Levering en plaatsing van 2 NKD Maatwerk luchtbehandelingskasten voorzien van ET warmtewiel, geluidsdempers en EC Plug Fans.

Speciaal voor theaterstuk ‘Anne’ is het Anne Frank Theater Amsterdam gebouwd. De tijdsdruk tijdens de bouw was groot vanwege de reeds geplande theatervoorstellingen.

Vanwege de grootte van het gebouw is besloten om 2 grote luchtbehandelingskasten te plaatsen.
Deze kasten zijn aan elkaar gekoppeld en functioneren als één gehele installatie. Vanwege de functie van het gebouw was een belangrijke voorwaarde was om te voldoen aan strakke geluidsnormen.

Ned Air leverde 2 NKD Maatwek luchtbehandelinsgkasten welke zijn voorzien van een ET-Warmtewiel, geluidsdempers en EC Plug Fans. De totale luchthoeveelheid bedraagt 44.000 m³/h. Daarnaast zijn er nog 2 NKD afzuigkasten geleverd die eveneens zijn voorzien van geluidsdempers en EC Plug Fans.