Frisse Scholen Utrecht

Opdrachtgever

QL Projectmanagement

Uitdaging

Het verbeteren van het binnenklimaat op 7 scholen conform het PVE Frisse Scholen.

Oplossing

Combinatie van centrale en decentrale luchtbehandelingssystemen voorzien van geïntegreerde webbased regelaar die behoefteafhankelijk ventileren op CO2 en voorzien zijn van geluiddemping zodat de geluidseis van 33 dBA gerealiseerd wordt.

De gemeente Utrecht wilde belangrijke stappen zetten in het verbeteren van het binnenklimaat op scholen. In een gecombineerde opdracht van Engie en QL Projectburo heeft Ned Air 15 warmteterugwinunits geleverd die voldeden aan het PVE van Frisse Scholen. Utrecht volgde hiermee het voorbeeld van andere gemeenten waar Ned Air eerder betrokken was geweest bij soortgelijke grootschalige schoolprojecten.

Verbeteren van het binnenmilieu

Om het binnenmilieu te verbeteren heeft elk klaslokaal een eigen geconditioneerde luchttoevoer gekregen. Per lokaal wordt er nu op CO2-waarden gestuurd zodat de maximale PPM voor kinderen en leerkrachten niet meer overschreden kan worden. Ook de geluidsproductie van de gehele installatie valt binnen het PVE Frisse Scholen (Max. 33 dBA). Tevens is er rekening gehouden met het verlagen van de carbon footprint van de desbetreffende scholen door het toepassen van de nieuwste generatie warmteterugwinmodules in onze NKD Maatwerk units.